fbpx

Zniżka 5 z kodem rabatowym 🌷 spring 🌷

Polityka reklamacji

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 

Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w Regulaminie adres mailowy Sprzedawcy.

 W reklamacji należy zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.  

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w  terminie 14 dni.

Polityka zwrotów

Prawo do odstąpienia od Umowy i zwrotu zamówionego Produktu nie przysługuje.

Klientowi, ponieważ przedmiotem świadczenia niniejszej Umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.